Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 30 van 30

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
TEYESZ., Binne 
 27 nov 1767Terwispel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18792
2
TUINIER, Martsjen Wytzesdr. 
 27 nov 1790Ruigahuizen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18045
3
HAARSMA, Rinse Lyklesz. 
 27 nov 1802Earnewald Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19105
4
DIJKSTRA, Elske Douwesdr. 
 27 nov 1811Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9874
5
DIJKSTRA, Jacob Baukesz. 
 27 nov 1818Workum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9261
6
VAN DER MOLEN, Herre Sjoerdsz. 
 27 nov 1823Eastersee Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15118
7
VAN DER MEER, Sytse Gerbensz. 
 27 nov 1831Ferwoude Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17731
8
WESTRA, Antje Hiddesdr. 
 27 nov 1837Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11143
9
KOOISTRA, Rinske Johannesdr. 
 27 nov 1838Aldeboarn Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8140
10
POSTMA, Wybe Kornelisz. 
 27 nov 1839Twyzel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I11680
11
DE WAL, Hiltje Thomasdr. 
 27 nov 1843Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8422
12
ZUIDEMA, Trijntje Gerbensdr. 
 27 nov 1849Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12665
13
BUMA, Jenk Agesdr. 
 27 nov 1852Hylpen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13167
14
ZUIDEMA, Jacob Gerbensz. 
 27 nov 1853Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12666
15
BOERKE, Tietje Sjoerdsdr. 
 27 nov 1856Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7968
16
VAN DER MEULEN, Attje Rinzesdr. 
 27 nov 1856Hemelum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3845
17
VAN DER ZWAAG, Pieter Johannesz. 
 27 nov 1856Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I14675
18
DE JONG, Aaltje Gerritsdr. 
 27 nov 1861Swichum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15276
19
IDZERDA, Arnoldus Hansosz. 
 27 nov 1861Raerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15907
20
STELLINGWERFF, Aaltje Gosliksdr. 
 27 nov 1861Katwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6951
21
STELLINGWERFF, Akke Gosliksdr. 
 27 nov 1861Katwijk Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6952
22
KOOI, Dieuwke Jans 
 27 nov 1862Boornbergum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1895
23
KOOISTRA, Anna Teyesdr. 
 27 nov 1883Wergea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1900
24
KOOISTRA, Anna Teyesdr. 
 27 nov 1883Wergea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18714
25
TAMMINGA, Japke Pietersdr. 
 27 nov 1883Herbayum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3752
26
DE JONG, Trijntje Anskesdr. 
 27 nov 1889Raerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I9869
27
BOUMA, Jan Jansz. 
 27 nov 1891Boornzwaag Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17901
28
SINNEMA, Jan Gerbensz. 
 27 nov 1911Goutum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2986
29
JANSEN, Herman 
 27 nov 1916 I1625
30
SYTEMA, Derek John Hale Carlsz. 
 27 nov 1976Ottawa Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3278

Overleden

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
BOONSTRA, Akke Hyltjesdr. 
 27 nov 1819Wirdum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I8747
2
WESTRA, Gerlof Hantjesz. 
 27 nov 1831Augsbuurt Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4690
3
DE VRIES, Ate Pietersz. 
 27 nov 1832Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I19758
4
BOUMA, Obbe Nammensz. 
 27 nov 1850Sneek Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17510
5
MEINTEMA, Meinte Bontjesz. 
 27 nov 1858Winsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I20144
6
JONKER, Rein Tjerksz. 
 27 nov 1861Warten Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I15340
7
HOOGHIEMSTER, Aukje Durksdr. 
 27 nov 1865Goanjehuzen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1508
8
DE JONG, Janke Annesdr. 
 27 nov 1882Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13872
9
SPYKSTRA, Maaike Tjissesdr. 
 27 nov 1882Wergea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3103
10
WARTENA, Akke Wabesdr. 
 27 nov 1891Gauw Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4073
11
GREBEN, Lokke Gerbensdr. 
 27 nov 1904Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12435
12
SYTSMA, Antje Sytsesdr. 
 27 nov 1904Aldegea Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16129
13
HAINJA, Ymkje Pietersdr. 
 27 nov 1905Jirnsum Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I1252
14
RIDDERIKHOFF, Dirk Jan Johannesz. 
 27 nov 1913Amsterdam Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7957
15
LOOYENGA, Jantje Pietersdr. 
 27 nov 1918Raerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2127
16
WARTENA, Dirk Ruurdsz. 
 27 nov 1944Oudehaske Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4172
17
TONKENS, Egbert Lubbertusz. 
 27 nov 1948Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I16852
18
DE VRIES, Aaltje Harmensdr. 
 27 nov 1956Grou Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I13916
19
ZWEERS, Janke reiniersdr. 
 27 nov 1965Herwijnen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4928
20
SYTEMA, Sytse Tjeerdsz. 
 27 nov 1986Harlingen Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3628

Getrouwd

Treffers 1 t/m 10 van 10

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
KOOTJE, Arjen Atzesz. 
SJOERDSDR., Jitske 
 27 nov 1791Idaerd Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I6289
I6290
2
BOERKE, Michiel Johannesz. 
VAN DER MADE, Trijntje Andriesdr. 
 27 nov 1828Idaarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7801
I7802
3
BOERKE, Michiel Johannesz. 
VAN DER MADE, Trijntje Andriesdr. 
 27 nov 1828Idaarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I7801
I7802
4
KALSBEEK, Albert Arendsz. 
VAN DER WOUDE, Akke Sybesdr. 
 27 nov 1834Idaarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I10028
I12094
5
ALBERDA, Eeltje Theunisz. 
BOUMA, Aaltje Jellesdr. 
 27 nov 1850Wymbritseradeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I18193
I17503
6
STASTRA, Jan Klazesz. 
JELLEMA, Aaltje Gerbensdr. 
 27 nov 1857Wymbritseradeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I3115
I19794
7
VAN DEN BERG, Pieter 
AKKERMAN, Elisabeth Jacobusdr. 
 27 nov 1865Opsterland Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I17398
I17399
8
SIEKMANS, Roelf 
RIEPMA, Lummigie Pietersdr. 
 27 nov 1886Hoogezand Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I2952
I2764
9
DE VRIES, Bartele Baukesz. 
KINGMA, Reinou Sikkesdr. 
 27 nov 1897Leeuwarderadeel Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I12335
I8794
10
WARTENA, Tjalle Joukesz. 
KROES, Sietske Jansdr. 
 27 nov 1929Leeuwarden Vindt alle personen met gebeurtenissen op deze locatie I4543
I1973