Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 38 van 38

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
VAN DER HOEK, Jelle Raukesz. 
 3 aug 1799Terherne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13771
2
HENDRIKSDR., Dooitje 
 03 aug 1802Wijckel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5135
3
WARTENA, Abe Gerbensz. 
 03 aug 1809Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4062
4
FABER, Lipkje Geertsdr. 
 3 aug 1816Heeg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1011
5
INIA, Klaas Jacobusz. 
 3 aug 1820Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7162
6
POSTMA, Geertje Gerbensdr. 
 3 aug 1822Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20025
7
ATEMA, Antje Jansdr. 
 3 aug 1824Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16864
8
ZWAAGSTRA, Abraham Albertsz. 
 3 aug 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8227
9
BAKKER, Ruurdtje Gerritsdr. 
 3 aug 1829Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14918
10
HUITEMA, Trijntje Johannesdr. 
 3 aug 1834Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13692
11
HYLKEMA, Pietje Pietersdr. 
 3 aug 1834Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11148
12
HIEMSTRA, Jeltje Sjoerdsdr. 
 03 aug 1835Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1388
13
DORHOUT, Baukje Ypesdr. 
 3 aug 1837Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15801
14
EPEMA, Aafke Jogchumsdr. 
 3 aug 1840Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14895
15
KOOISTRA, Janke Eeltjesdr. 
 3 aug 1840Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17859
16
EPEMA, Sytske Jogchumsdr. 
 3 aug 1845Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14898
17
HEMPENIUS, Schouwtje Rientsdr. 
 3 aug 1845Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15192
18
VAN DER PLOEG, Atze Idsgesz. 
 3 aug 1845Easterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9118
19
FOKMA, Joukje Tjerksdr. 
 3 aug 1846Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1042
20
BRUINSMA, Sietske Thysdr. 
 3 aug 1848Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14338
21
SYTEMA, Sytse Jiskesz. 
 03 aug 1849Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3623
22
DE GRAAF, Aaltje Eeltjesdr. 
 3 aug 1855Sybrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9221
23
HOSPES, Wiebe Eeltjesz. 
 3 aug 1855Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8081
24
WARTENA, Akke Wabesdr. 
 03 aug 1856Tersoal Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4073
25
BOUMA, Jacob Nammensz. 
 3 aug 1860Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17537
26
JONKER, Jitske Siedsdr. 
 03 aug 1864Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1767
27
ZUIDEMA, Marten Jogchumsz. 
 3 aug 1864Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20707
28
DE VRIES, Jantje Jansdr. 
 3 aug 1868Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6265
29
POST, Gerrit Hendriksz. 
 3 aug 1868Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10540
30
TALSMA, Dirkje Johannesdr. 
 3 aug 1875Wytgaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10333
31
DE BOER, Simon Fokkesz. 
 3 aug 1881Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6825
32
SCHURER, Ties Jansz. 
 3 aug 1881Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8762
33
DOKTER, Tjibbe Feykesz. 
 3 aug 1883Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12847
34
SYTEMA, Sjoerd Sjoerdsz. 
 03 aug 1891Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3588
35
BERGSMA, Jelle Ruurdsz. 
 03 aug 1918Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I331
36
BOOM, Berend Jansz. 
 3 aug 1939Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8472
37
WARTENA, Safia Jacoba Willemsdr. 
 03 aug 1941Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4485
38
SYTEMA, Nynke Jellesdr. 
 03 aug 1986Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3513

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
HALBERTSMA, Janke Hiddesdr. 
 03 aug 1736Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1287
2
HOEKSTRA, Jitske Kornelisdr. 
 3 aug 1788Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12022

Overleden

Treffers 1 t/m 13 van 13

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
JOGCHUMSDR., Ybeltje 
 3 aug 1760De Wilgen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20006
2
BROUWER, Gerbrich Thomasdr. 
 3 aug 1856Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I738
3
KOOISTRA, Akke Johannesdr. 
 3 aug 1857Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8144
4
DIEMERS, Janke Diemersdr. 
 3 aug 1859Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15615
5
BOONSTRA, Tette Thomasz. 
 3 aug 1860Jirnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9455
6
RIEMERSMA, Roelofje Sjoukesdr. 
 3 aug 1881Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17819
7
VAN DER MEULEN, Trijntje Danielsdr. 
 3 aug 1901Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11511
8
STELLINGWERFF, Hinne Broersz. 
 3 aug 1919Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6008
9
DRIJVER, Rinze Yskesz. 
 3 aug 1922Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8302
10
LOOYENGA, Johannes Jansz. 
 3 aug 1952Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16577
11
DE JONG, Eelkje Freeksdr. 
 03 aug 1971Britswert Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1675
12
ZWEERS, Trijntje Reiniersdr. 
 03 aug 1972Aerdenhout Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4930
13
WARTENA, Tjalle Joukesz. 
 03 aug 1977Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4543

Getrouwd

Treffers 1 t/m 6 van 6

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
HIEMSTRA, Jacob Johannesz. 
VAN DER MEER, Froukje Sjoerdsdr. 
 03 aug 1812Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1386
I2252
2
VAN DIJK, Arnoldus Jansz. 
FEENSTRA, Berber Tjepkesdr. 
 3 aug 1815Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15912
I15913
3
SIKMA, Jacob Cornelisz. 
ALGRA, Tjeerdske Symonsdr. 
 03 aug 1820Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2975
I89
4
SPYKSTRA, Tjerk Durksz. 
ZIJLSTRA, Antje Willemsdr. 
 3 aug 1825Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13317
I13369
5
BOUMA, Johannes Obbesz. 
TILSTRA, Ietje Oepkesdr. 
 3 aug 1862Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17579
I17662
6
MALKUS, Ben 
SYTEMA, Willy Jisksdr. 
 03 aug 1971Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2161
I3685