Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 42 van 42

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
VENINGA, Harke Tjeerdsz. 
 28 Febr 1769Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8990
2
ESVELD, Hendrik Abesz. 
 28 Febr 1777Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6619
3
POSTMA, Wybe Reinsz. 
 28 Febr 1780Raerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14741
4
BEETSMA, Fedde Jansz. 
 28 Febr 1783Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13524
5
YSSELSTEIN, Wybren Seerpsz. 
 28 febr 1783 I16131
6
YSSELSTEIN, Wybren Sjerpsz. 
 28 feb 1783Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1582
7
YSSELSTEIN, Wybren Sjerpsz. 
 28 Febr 1783Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1583
8
HEMRIKA, Sytze Piersz. 
 28 Febr 1786Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18864
9
BLOEMHOF, Atje Jacobsdr. 
 28 Febr. 1794Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I503
10
HOEKSTRA, Sietske Oegesdr. 
 28 Febr 1796Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7481
11
VAN DER MEER, Sybren Aukesz. 
 28 feb 1805Terherne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2333
12
MEESTER, Evertje Luitesdr. 
 28 Febr 1821Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13088
13
POSTMA, Otte Pietersz. 
 28 Febr. 1824Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6323
14
BIJLSMA, Teake Jelgersz. 
 28 Febr 1830Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14973
15
KOOISTRA, Berend Hedzersz. 
 28 Febr 1835Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15552
16
HIEMSTRA, Jarig Sybrandusz. 
 28 Febr 1837Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10259
17
LOONSTRA, Goitske Hendriksdr.. 
 28 febr 1844Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16403
18
LYKLES, Elizabeth Pietersdr. 
 28 Febr 1844Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8877
19
DE WAL, Tietje Klazesdr. 
 28 Febr 1847Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8629
20
ZUIDEMA, Jochum Justusz. 
 28 Febr 1850Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12682
21
STELLINGWERFF, Sybe Jansz. 
 28 Febr 1853Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6662
22
JANSMA, Levenloos Kind 
 28 Febr 1855Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8643
23
WOUDA, Yke Nicolaasz. 
 28 Febr. 1855Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18122
24
HELLINGA, Hieke Tjeerdsdr. 
 28 Febr 1858Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15096
25
SYTEMA, Akke Aukesdr. 
 28 feb 1860Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3206
26
GROENIER, Hendrik Lambertusz. 
 28 Febr 1865Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21038
27
KLAVERSMA, Sjieuwke Sjoerdsz. 
 28 Febr 1867Lutkewierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13232
28
POSTMA, Trijntje Abrahamsdr. 
 28 Febr 1867Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21270
29
DE WAL, Tettje Rintjesdr. 
 28 Febr 1874Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12717
30
VAN DEN BERG, Christina Dirksdr. 
 28 Febr 1882Kralingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7916
31
VAN DEN BERG, Geertje Adrianusdr. 
 28 Febr 1890Kralingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7935
32
VAN DEN BERG, Michiel Adrianusz. 
 28 Febr 1890Kralingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7934
33
SYTEMA, Immetje Sjoerdsdr. 
 28 feb 1894Amsterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5344
34
MULDER, Jantje 
 28 Febr 1899Nieuw Buinen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2482
35
INIA, Hendrik Annesz. 
 28 Febr 1904Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7286
36
VAN DER VLUGT, Klaas Sybrensz. 
 28 Febr 1905Assen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6895
37
WARTENA, Freerk Wabesz. 
 28 feb 1908Idaerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4197
38
BEEKSMA, Neeltje Trijntje Reindersdr. 
 28 Febr 1919Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7096
39
VAN ZOEREN, Wilhelmina Aleida Aartsdr. 
 28 feb 1930Amersfoort Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4912
40
SYTEMA, Ype Tjeerdsz. 
 28 feb 1944Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3698
41
WARTENA, Johannes Sixtus Gerardus Sjoerdsz. 
 28 feb 1947Kattendijke Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4305
42
BERGSMA, Wilhelmina Gezina Douwesdr. 
 28 feb 1956Edmonton Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I281

Gedoopt

Treffers 1 t/m 3 van 3

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
RUMPH, Catharina Christiaan 
 28 Febr 1773Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11213
2
DE JONG, Ybe Klasesz. 
 28 Febr. 1802Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16449
3
DE JONG, Janna Klasesdr. 
 28 Febr. 1808Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17123

Overleden

Treffers 1 t/m 26 van 26

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
STAPHORSTIUS, Ds. Allardus Johannesz. 
 28 Febr 1679Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19209
2
BEEKHUIS, Ds. Willem Hermanusz. 
 28 Febr 1815Garyp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15950
3
LAMSMA, Arend Hansesz. 
 28 Febr 1819Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12583
4
STEIGINGA, Richtje Agesdr. 
 28 Febr 1837Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9277
5
JANSMA, Levenloos Kind 
 28 Febr 1855Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8643
6
STIENSTRA, Doeke Betzesz. 
 28 Febr 1855Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10719
7
VENEMA, Sijtje Agesdr. 
 28 Febr 1855Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19103
8
VENEMA, Sijttje Agesdr. 
 28 feb 1855 I3910
9
GORTER, Sybrigje Pybesdr. 
 28 Febr 1858Twyzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17042
10
VAN DER HOEK, Tjitske Fokkesdr. 
 28 Febr 1858Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14503
11
VAN DER SCHAAF, Melle Hobbesz. 
 28 Febr 1858Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2865
12
VAN DER BUURT, Hielkje Wytsesdr. 
 28 feb 1859Warten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I810
13
BOUMA, Trijntje Jellesdr. 
 28 Febr. 1864Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17506
14
SYTEMA, Richtje Teatsesdr. 
 28 feb 1870 I3547
15
KOOISTRA, Antje Hendriksdr. 
 28 feb 1908Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1904
16
VLIEGER, Keimpe Klazesz. 
 28 Febr 1911Ryptsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8943
17
BERGSMA, Wiebrigje Sjoerdsdr. 
 28 Febr 1915Nieuweschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16084
18
STELLINGWERFF, Margaretha Fransdr. 
 28 Febr 1915Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6846
19
WESTERTERP, Aukje Uiltjesdr. 
 28 Febr 1917Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8838
20
POSTMA, Hebeltje Wiegersdr. 
 28 febr 1927Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16166
21
HOEKSTRA, Trijntje Gabesdr. 
 28 Febr 1932Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19431
22
GAASTRA, Johanna Johannesdr. 
 28 Febr 1940Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6766
23
SYTEMA, Sytse Tjeerdsz. 
 28 feb 1944Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3625
24
HIEMSTRA, Durk Tjibbesz. 
 28 Febr 1949Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6543
25
SELDENRUST, Tjitze Fokkesz. 
 28 Febr 1951Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14126
26
DORENBOS, Iefke Albertsdr. 
 28 Febr 1981Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6773

Getrouwd

Treffers 1 t/m 9 van 9

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
STAPHORSTIUS, Ds. Johannes Allardusz. 
REEN, Baukje Siblesdr. 
 28 Febr 1679Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19207
I19211
2
SJOUKESZ., Watze 
HYLKESDR., Richt 
 28 feb 1688Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5837
I5615
3
DEELSTRA, Wisse Tjeerdsz. 
HOYTINGA, Gerbrig Johannesdr. 
 28 febr. 1818Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6067
I6068
4
ZUIDEMA, Jan Jansz. 
HALBERTSMA, Wytske Jentjesdr. 
 28 Febr 1828Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12637
I1275
5
VAN DER MEULEN, Hendrik Jansz. 
MOED, Stijntje Roelofsdr. 
 28 Febr 1836Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14878
I14879
6
WIEGERSMA, Helmig Wiegersz. 
RIKSMA, Wietske Johannesdr. 
 28 Febr 1839Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13522
I13523
7
TERPSTRA, Klaas Klazesz. 
DE GROOT, Tettje Hotzesdr. 
 28 Febr 1841Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12963
I12967
8
ALBERDA, Sipke Gerritsz. 
BOUMA, Anke Jetzesdr. 
 28 Febr. 1901Warnsveld Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18315
I17558
9
JELLEMA, Jelle Hettesz. 
BOUMA, Ietje Johannesdr. 
 28 Febr. 1901Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18104
I17669