Onze Familie
 Sytema Genealogie

Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 44 van 44

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
BOUMA, Rients Jelgersz. 
 4 dec 1776Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17454
2
EPPINGA, Jan Lubbertsz. 
 4 dec 1779Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18938
3
DE JONG, Hendrik Bastiaansz. 
 4 dec 1791Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14827
4
BERGSMA, Tjitske Jellesdr. 
 4 dec 1796Dearsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9660
5
BRUINSMA, Wietske Tjeerdsdr. 
 4 dec 1805Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14489
6
RIEMERSMA, Klaas Durksz. 
 4 dec 1810Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9521
7
BEINTEMA, Trijntje Allesdr. 
 4 dec 1814Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13398
8
MULDER, Cornelis Mindertsz. 
 4 dec 1816Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8165
9
MULDER, Cornelis Mindertsz. 
 4 dec 1816Aldeboarn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19671
10
VAN DER LEEST, Aaltje Boelesdr. 
 4 dec 1816Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16824
11
SCHUERING, Christina Jansdr. 
 4 dec 1819Rotterdam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16547
12
SPOELSTRA, Kornelis Jellesz. 
 4 dec 1820Easterein Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12150
13
KOOTJE, Jitske Sjoerdsdr. 
 4 dec 1825Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6286
14
KOOTJE, Jitske Sjoerdsdr. 
 4 dec 1825Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12180
15
VAN TEYENS, Dirk Teyesz. 
 4 dec 1827Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7673
16
WADMAN, Albert Jansz. 
 4 dec 1827Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4629
17
VAN DER WOUDE, Tjerkje Tjerksdr. 
 04 dec 1828Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4844
18
FENNEMA, Fettje Andriesdr. 
 4 dec 1829Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11174
19
FENNEMA, Stijntje Andriesdr. 
 4 dec 1829Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11173
20
LOOYENGA, Akke Jansdr. 
 4 dec 1831Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18680
21
BOUWSTRA, Grietje Jansdr. 
 4 dec 1836Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7512
22
BOUWSTRA, Hebeltje Jansdr. 
 4 dec 1836Hemelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7185
23
DIJKEMA, Trijntje Watzesdr. 
 4 dec 1839Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13177
24
SELDENRUST, Attje Tjitzesdr. 
 4 dec 1839Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6305
25
VAN DER SCHAAF, Reinder Ypesz. 
 4 dec 1843Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21297
26
VAN DER MEER, Kornelis Atesz. 
 4 dec 1845Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15441
27
TACONIS, Johannes Pietersz. 
 4 dec 1850Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13103
28
BRALS, Jacob Roelofsz. 
 4 dec 1852Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9678
29
WARTENA, Jan Ruurdsz. 
 04 dec 1854Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4269
30
ROZEMA, Pietertje Pietersdr. 
 4 dec 1858Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11828
31
BUDSTRA, Janke Baukesdr. 
 4 dec 1861Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15424
32
SIENEMA, Akke Baukesdr. 
 4 dec 1861Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10850
33
DE JONG, Grietje Annesdr. 
 4 dec 1870Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8701
34
ZUIDEMA, Hendrika Jogchumsdr. 
 4 dec 1871Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20706
35
JAGER, Dirkje Durksdr. 
 4 dec 1875Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9303
36
SEINSTRA, Albert Geertsz. 
 4 dec 1877Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15243
37
SEINSTRA, Geert Geertsz. 
 4 dec 1879Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15245
38
DE JONG, Poppe Johannesz. 
 4 dec 1884Scharnegoutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17763
39
STELLINGWERFF, Aagje Gossina Broersdr. 
 4 dec 1885Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7077
40
STELLINGWERFF, Klaas Douwesz. 
 4 dec 1893Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6887
41
LADENIUS, Dirkje Gerritsdr. 
 04 dec 1904Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2020
42
INIA, Sjouke Gerritsz. 
 4 dec 1909Ylst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7476
43
SCHREVEL, Martien Jacobsz. 
 04 dec 1919 I2933
44
WARTENA, Bard Ole Petersz. 
 4 dec 1984Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16558

Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
VAN DER MEULEN, Edze Wybesz. 
 4 dec 1796Burgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16850
2
VAN DER PLAATS, Antje Wybesdr. 
 04 dec 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2608

Overleden

Treffers 1 t/m 20 van 20

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
PLEKKER, Sybrigje Stephanusdr. 
 4 dec 1813Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5719
2
BONNESZ., Tjeerd 
 4 dec 1816Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5605
3
JONKMAN, Romke Hendriksz. 
 4 dec 1826Oranjewoud Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9886
4
EPEMA, Rinze Jogchumsz. 
 4 dec 1837Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14896
5
BERGSMA, Baukje Jellesdr. 
 4 dec 1842Wergea Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I262
6
GLYCA, Harmen Sytzesz. 
 4 dec 1846Idzega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9824
7
HUISMAN, Mindert Syboltsz. 
 4 dec 1848Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20532
8
YTSMA, Klaaske Michielsdr. 
 4 dec 1853Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12397
9
DE GROOT, Doeke Olfertsdr. 
 04 dec 1859Reduzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1148
10
WARTENA, Sieuwke Sjoerdsdr. 
 04 dec 1862Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4497
11
OEDSMA, Akke Ynzesdr. 
 4 dec 1864Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12820
12
VAN DER VEEN, Jitske Dirksdr. 
 4 dec 1880Tytsjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6146
13
DE VRIES, Grietje Sybesdr. 
 04 dec 1882Grou Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3972
14
BOSMA, Hendrikje Aukesdr. 
 4 dec 1896Hurdegaryp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9635
15
DE SCHIFFART, Eetske Johannesdr. 
 04 dec 1896Goutum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2891
16
VAN DER MEULEN, Jelle Douwesz. 
 4 dec 1907Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8366
17
BERGSMA, Jan Sybrensz. 
 04 dec 1962Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I316
18
DE BOER, Geert Teyesz. 
 04 dec 1973Eastermar Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16289
19
BERGSMA, Grietje Douwesdr. 
 04 dec 1978Earnewald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I295
20
SYTEMA, Tjitske Ruurdsdr. 
 4 dec 1993Suwald Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3654

Getrouwd

Treffers 1 t/m 7 van 7

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
CLOECK, Zeger Arnhem 
DIJKSTRA, Magteltje 
 4 dec 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10113
I10114
2
CLOECK, Zeger Arnhem 
DIJKSTRA, Machteltje 
 4 dec 1768Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15955
I15956
3
HIEMSTRA, Wiggele Hyltjesz. 
BIJLSMA, Geeske Johannesdr. 
 4 dec 1817Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19478
I19463
4
ALTA, Johannes Jacobusz. 
INIA, Jaaike Fokkesdr. 
 4 dec 1856Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7488
I7486
5
VAN DER MEULEN, Daniel Bouwesz. 
MEINDERTSMA, Teatske Klasesdr. 
 4 dec 1858Tytsjerkstradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11505
I16941
6
NIJDAM, Pier Hillesz. 
NICOLAI, Tjitske Wopkesdr. 
 4 dec 1867Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20425
I20542
7
BOERSTRA, Pieter Murksz. 
HARTSUIKER, Johanna Jansdr. 
 4 dec 1887Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7100
I7101